Děti a jejich psychologický vývoj: pomůže pohyb? Co na to psycholožka?

V jednom z předešlých článků jsme se zaměřovali na výhody, které může mít cvičení se žebřinami a dalšími doplňky na stavbu těla dítěte z pohledu dětské fyzioterapeutky Mgr. Zuzany Jarošové. V tomto článku bychom se proto chtěli podívat na druhou stranu stejné mince, a to na vliv pohybu na duševní zdraví a psychologický vývoj dítěte, který nám přiblížila psycholožka Mgr. Markéta Jirovská.

 

Proč je z psychologického hlediska pro dítě důležitý dostatek pohybu a jaký může mít cvičení vliv na jeho duševní zdraví a psychologický vývoj?

Děkuji za tento podstatný dotaz. Je všeobecně známo, že pravidelná fyzická aktivita má mnoho benefitů na zdravé fungování našeho těla, a stejně tak to platí také u duševního zdraví, které bychom neměli opomíjet. Dostatek pohybu je jeden ze zásadních faktorů, který nám pomáhá budovat, udržovat a podporovat duševní zdraví, a to nehledě na věk. Je proto žádoucí kultivovat tento zvyk již od dětství. Prevence duševních onemocnění v dospělosti je pouze jedním z mnoha důvodů, proč by rodiče měli podporovat zdravou míru pohybu u svých dětí. Pojďme se podívat na některé z těchto důvodů.

Fyzická aktivita má významný vliv nejen na budoucí, ale také momentální duševní zdraví dítěte. Dle výzkumů zažívají děti a adolescenti, kteří pravidelně cvičí, nižší míru deprese, úzkosti a psychické nepohody. Naopak se u nich projevuje vyšší úroveň pozitivního sebehodnocení, životní spokojenosti a celkové psychické pohody. Cvičení také působí jako účinný prostředek ke snižování stresu. Během fyzické aktivity tělo dítěte uvolňuje endorfiny, známé také jako hormony "dobré nálady". Tyto endorfiny pomáhají zlepšit náladu, snižují míru úzkosti, deprese a zlepšují celkovou emoční pohodu.

Co může být překvapujícím faktem, je vliv fyzické aktivity na kognitivní funkce dětí. Fyzická aktivita mimo jiné podporuje průtok krve v celém tělem a stimuluje tak mozek dítěte, což může vést ke zlepšení koncentrace, pozornosti a paměti. Toto zlepšení kognitivních funkcí může pozitivně ovlivnit školní výsledky, zejména u dětí s pravidelnou mírou pohybu. Některé výzkumy naznačují, že fyzická aktivita může mít příznivý vliv na kognitivní vývoj již u dětí mladších 5 let.

Dalším příznivým vlivem pohybu na život dítěte je vliv na kvalitu spánku. Dostatek spánku je pro duševní zdraví zásadní, protože přispívá k regulaci emocí, upevňování paměti a celkovému duševnímu fungování. Konktrétně pomáhá pohyb dětem rychleji usnout a spát déle, což uvítá nejen dítě, ale zajisté také každý unavený rodič. Čím je aktivita intenzivnější, tím kvalitnější je spánek.

Nicméně není třeba vychovávat olympionika, aby dítě dosáhlo potřebné míry pohybu ke zdravému psychologickému vývoji a duševnímu zdraví. Množství fyzické aktivity, které děti potřebují, závisí na jejich věku. Děti ve věku 3 až 5 let potřebují být aktivní po celý den, zejména skrze aktivní hru, čili takovou, která zahrnuje pohyb. U dětí a adolescentů ve věku 6 až 17 let je doporučeno 60 minut fyzické aktivity denně. Aktivity by měly zahrnovat intenzivní cvičení (např. běh, fotbal), cvičení posilující svaly (lezení, kliky) a kosti (např. gymnastika, skákání přes švihadlo).

 

Žebřiny mají mnoho způsobů využití, jaký může mít tento konkrétní tělocvičný doplněk vliv na duševní zdraví dítěte?

Žebřiny mohou mít pro duševní rozvoj dítěte řadu výhod.

Nabízejí širokou škálu pohybových aktivit, které mohou být pro děti velmi zábavné. Žebřiny poskytují dětem možnost protažení a posílení celého těla, pohyb po žebřinách vyžaduje koordinaci těla, správné rozložení rovnováhy a celkovou obratnost, čímž dítě rozvíjí hrubou motoriku. Uchopování, přehmatávání a houpání může zase podpořit rozvoj takzvané jemné motoriky.

Žebřiny mohou také poskytovat smyslovou stimulaci. Aktivity, jako je houpání, visení a držení se, navíc nabízejí smyslové zkušenosti, které podporují uvědomování si těla v prostoru, propriocepci (smysl pro polohu, pohyb a napětí těla) a rozvoj vestibulárních funkcí (rovnováhu a prostorovou orientaci).

U žebřin vnímám velkou výhodu v tom, že jsou zasazeny v bezpečném prostředí domova a poskytují tak dítěti vhodné podmínky pro učení a objevování. Děti se mohou potýkat s různými výzvami a rozvíjet svou odolnost a sebevědomí. Rodič může navíc podporovat růstové myšlení, kdy děti přijímají výzvy a za podpory rodiče jsou vedeny k tomu, aby se učili vnímat neúspěch jako příležitost k učení a růstu, spíše než jako osobní slabinu, se kterou nelze nic dělat nebo jako selhání. 

Tělocvičná výbava, kterou Funky monkey nabízí, může vnést do domova nové možnosti, kreativitu, a především radost z hraní. Pro zpestření cvičení a her s žebřinami lze využít také doplňky, například gymnastické kruhy nebo opičí dráhu. Důležité je udržovat pozitivní přístup dětí k pohybu, aby je cvičení bavilo a aby během něj prožívali radost. Neměli bychom tedy opomíjet, že děti potřebují prostor také pro nestrukturovanou hru a cvičení, při které si samy vytvářejí pravidla a ovlivňují chod aktivity. Tato forma hry je pro dětskou představivost, kreativitu a emocionální vyjádření a regulaci nezbytná. Děti mohou za pomoci žebřin zkoumat své fyzické schopnosti, vytvářet nápadité herní scénáře a zažívat radost z pohybu.

 

Mohla byste na závěr uvést základní doporučení pro rodiče, co se týče způsobu hry a cvičení s žebřinami na podporu duševního zdraví a psychického vývoje svého dítěte?

Samozřejmě! Nejprve bych ráda podpořila rodiče, aby pomohli svým dětem vybudovat pozitivní vztah ke cvičení a pohybu již od útlého věku. Snažte se být pro své dítě pozitivním vzorem, věnujte se pravidelné pohybové aktivitě, která vás samotné těší. Vaše dítě si s větší pravděpodobností osvojí zdravé návyky, když uvidí své rodiče a pečovatele, jak se aktivně zapojují a pravidelně se věnují pohybu.

Díky tomu, že žebřiny lze umístit do pohodlí domova, pravidelné cvičení je pro dítě tak velmi dostupné a snadné. To může být velkou výhodou pro zaneprázdněné rodiče. U dětí v předškolním věku dopřejte dítěti více volné ale aktivní, nestrukturované hry za vašeho dozoru a asistence. Dejte dítěti prostor k objevování a rozhodování o svých aktivitách a pohybech, samozřejmě v rámci jejich pohybových schopností. U dětí mladšího školního věku je vhodné každý den věnovat alespoň 60 minut středně intenzivní až intenzivní fyzické aktivitě. Pokuste se však cvičení udělat pro vaše dítě zábavné, například formou hry (např. vytvoření opičí dráhy), soutěže (jak dlouho se dítě udrží na žebřině) nebo společného cvičení. Možností je opravdu spousta a Vaše dítě bude jistě vděčné za různorodost a kreativitu.

Nezanedbávejte však bezpečnost, dohlížejte na dítě během cvičení a hraní si na žebřinách. Stanovte si základní pravidla, abyste předešli nehodám a naučte děti správným technikám používání žebřin, jako je bezpečné uchopení a bezpečné přistání.

Jak jsem již zmínila, podporujte v dětech růstové myšlení během cvičení. Povzbuzujte dítě, aby přijímalo výzvy a neúspěchy vnímalo jako příležitost k učení a prostoru pro zlepšování dovedností. Chvalte jejich snahu, vytrvalost, pokrok a schopnost řešit problémy při používání žebřin. Pro některé děti je cvičení s žebřinami nová zkušenost, která zahrnuje nové pohyby, může se tak zdát náročná a vyvolávat pocity nejistoty a strachu. Pomáhejte dětem stanovit si dosažitelné cíle a vyzdvihujte jejich pokroky na této cestě.

Vyvažujte strukturovanou a nestrukturovanou hru i u předškoláků. Strukturované aktivity na žebřinách jsou sice přínosné, ale dopřejte dítěti čas i na volnou hru, při které může rozvíjet svou kreativitu, představivost a exekutivní funkce, jako je plánování a schopnost řešit problémy. Rozvíjí se tím také autonomie dítěte, aneb samostatné a nezávislé myšlení a pocit vnitřní kontroly nad vlastním životem i v takovémto menším měřítku. Dávejte proto dětem prostor vymýšlet vlastní aktivní hry a formy cvičení.

Mějte na paměti, že každé dítě je jedinečné. Při zařazování nových pohybů a cvičení je proto důležité zohlednit jeho individuální schopnosti, zájmy a preference. Upřednostněte během využívání žebřin bezpečnost, zábavu a adekvátní rozvojové aktivity k věku a schopnostem dítěte, abyste účinně podpořili jeho duševní zdraví a psychologický vývoj.

 

Mgr. Markéta Jirovská, psycholožka

 

Zdroje:

Carson V, Hunter S, Kuzik N, Wiebe SA, Spence JC, Friedman A, Tremblay MS, Slater L, Hinkley T. Systematic review of physical activity and cognitive development in early childhood. J Sci Med Sport. 2016 Jul;19(7):573-8.

de Greeff JW, Bosker RJ, Oosterlaan J, Visscher C, Hartman E. Effects of physical activity on executive functions, attention and academic performance in preadolescent children: a meta-analysis. J Sci Med Sport. 2018 May;21(5):501-507.

Energy Out: Daily Physical Activity Recommendations. (n.d.). Získáno z: https://www.healthychildren.org/English/healthy-living/fitness/Pages/Energy-Out-Daily-Physical-Activity-Recommendations.aspx

Griffin, R., M. (n.d.). Získáno z: https://www.webmd.com/parenting/features/kid-brain-exercise#:~:text=Kids%20who%20exercise%20regularly%20fall,the%20bigger%20the%20sleep%20benefit.

How play strengthens your child’s mental health. (n.d.). Získáno z: https://www.unicef.org/lac/en/how-play-strengthens-your-childs-mental-health

Jackson, W. M., Davis, N., Sands, S. A., Whittington, R. A., & Sun, L. S. (2016). Physical activity and cognitive development: A meta-analysis. Journal of Neurosurgical Anesthesiology, 28(4), 373–380.

Physical Activity for Different Groups. (n.d.). Získáno z: https://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/age-chart.html

Rodriguez-Ayllon M, Cadenas-Sánchez C, Estévez-López F, Muñoz NE, Mora-Gonzalez J, Migueles JH, Molina-García P, Henriksson H, Mena-Molina A, Martínez-Vizcaíno V, Catena A, Löf M, Erickson KI, Lubans DR, Ortega FB, Esteban-Cornejo I. Role of Physical Activity and Sedentary Behavior in the Mental Health of Preschoolers, Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Med. 2019 Sep;49(9):1383-1410.